Odpowiedź Kancelarii Prezydenta w sprawie Petycji

Pan Arkadiusz Walus, Komitet Narty Snowboard Outdoor

Szanowny Panie,

Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza wpływ wystąpienia „Komitetu Narty Snowboard Outdoor” skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uprzejmie informujemy, że z uwagą zapoznaliśmy się z problemami jakie dotknęły w związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorców związanych z aktywną turystyką zimową, narciarstwem, snowboardem. Państwa postulaty zostały odnotowane i przekazane celem ich przeanalizowania właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii.

Pragniemy zapewnić, że Pan Prezydent Andrzej Duda na bieżąco monitoruje wszelkie informacje dotyczące sytuacji w kraju, występujących problemach, jak i wsłuchuje się w zgłaszane oczekiwania oraz w ramach posiadanych kompetencji podejmuje działania zmierzające do ograniczenia występujących trudności gospodarczych, w tym wspiera Rząd i Parlament w inicjatywach służących poprawie obecnej sytuacji.

Jednocześnie wskazujemy, że resortem odpowiedzialnym za koordynację prac nad przygotowaniem rozwiązań antykryzysowych dedykowanych do różnych grup przedsiębiorców jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/rozwoj/dane-kontaktowe). Resort jest w stałym kontakcie z przedstawicielami branż, analizuje zgłaszane problemy, wskazówki i sugestie w celu ich wykorzystania w inicjatywach ustawodawczych Rady Ministrów dotyczących łagodzenia skutków gospodarczych epidemii. Dlatego, Biuro Dialogu i Korespondencji przekazało list Komitetu do ww. Ministerstwa z prośbą o zainteresowanie się zasygnalizowanym problemem oraz rozpatrzeniem w zakresie prowadzonych przez resort działań.

Ponadto, z uwagi na poruszone w piśmie kwestie, jego kopie przekazaliśmy także do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami Ministerstwu Zdrowia oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

Magdalena Leszko

Główny specjalista

Biuro Dialogu i Korespondencji

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38

e-mail: listy@prezydent.pl

About the Author

You may also like these

No Related Post