Konieczna pomoc dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców specjalistycznego sprzętu narciarskiego oraz snowboardowego! Powinna ona zależeć wyłącznie od spadku obrotów. Takie rozwiązania obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Tymczasem PKD 47.64.Z czyli sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach czy 32.30.Z – produkcja sprzętu sportowego, snowboardowych, outdoorowych znajduje się nadal poza tzw. tarczami z pomocą dla przedsiębiorców. Jesteśmy zdani wyłącznie na siebie, a właśnie rozpoczął się nowy lock down w 4 województwach i sezon narciarski dobiega końca


Pomimo licznych apeli i próśb o rozmowy, nasza branża nadal znajduje się poza zasięgiem rządowej i PFR pomocy, ujętych w tzw. tarczach. Obecny sezon jest najgorszy, odkąd działamy na wolnym rynku. Wiele firm balansuje dziś na krawędzi upadku. Przez 2/3 sezonu branża narciarska i snowboardowa była pozbawiona możliwości działania. Stoki narciarskie miały zakaz funkcjonowania, a z końcem grudnia przestały działać centra handlowe. To dodatkowo utrudniło funkcjonowanie wielu z nas.

Dziś domagamy się rządowej pomocy – tak samo, jak mają inne poszkodowane branże. Głównym kryterium powinien być spadek obrotów, a doświadcza go cała nasza branża.

Tym bardziej, że nasze główne PKD 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, używane przez większość sklepów narciarskich, snowboardowych, outdoorowych nadal nie zostało uwzględnione w żadnej, „zimowej” tarczy 2.0, 6.0, czy 8.0. Podobnie jak 32.30.Z – produkcja sprzętu sportowego. To jest PKD polskich producentów sprzętu narciarskiego, snowboardowego i outdoor.

Odcięcie od pomocy dotyczy także wypożyczalni specjalistycznego sprzętu narciarskiego i snowboardowego, pomimo tego, że ich PKD znalazł się w Tarczy 2.0. Wszystko za sprawą warunków przyznania im tej pomocy, które de facto im ją uniemożliwiły. Chodziło o:

· ilość osób zatrudnionych na 31 września – wypożyczalnie działają sezonowo i zatrudniają pracowników zwykle od listopada do marca włącznie.
· spadek obrotów o 30% w Q4 2020 w stosunku do 2019 – stoki działały w grudniu, więc ciężko było wykazać stratę w tym okresie

Z rządowych i PFRowskiej tarcz korzystać mogą dziś tylko przedsiębiorcy, których PKD znalazły się na listach wsparcia. To właśnie ich numery decydują o przyznaniu im pomocy. Wszystkie inne – w tym należące do branży narciarsko snowboardową – pozostają bez niej. To wszystko skutkować może upadkiem wielu polskich firm tego sektora. Można się spodziewać, że w ich miejsce wejdą zagraniczne, o większym potencjale, które dzięki pomocy swoich rządów, przetrwają do kolejnego sezonu.

Wierzymy, że nasze postulaty i rekomendacje zostaną uwzględnione w pracach, planach i decyzjach związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w Polsce. Jesteśmy otwarci na konsultacje. W obecnym kryzysie liczy się bowiem każda odpowiednio
przygotowana i adresowana pomoc. Zdajemy sobie również sprawę, jak ważne jest odpowiednie rozeznanie zagrożeń pandemicznych i przygotowanie właściwej strategii do ich zminimalizowania. Jednak uważamy, że tylko szeroko skonsultowane i właściwie zakomunikowane działania mogą przyczynić się do ostatecznego pokonania pandemii. Jesteśmy również przekonani, że jako Komitet Narty Snowboard Outdoor możemy służyć rozwiązaniami, które nie tylko mogą przyczynić się do uratowania naszych branż, ale również dać asumpt do poprawy zdrowia i kondycji Polaków

„Komitet Narty Snowboard Outdoor” reprezentowany przez:

· Piotr Fruba – SKATESHOP
· Bartosz Hamera – PM SPORT
· Marek Kaczmarek – INTERSPORT
· Wojciech Śliwka – WINTERGROUP
· Maksymilian Śpiewak – WINDSPORT
· Piotr Turkot – Polish Outdoor Group
· Arkadiusz Walus – SNOW EXPO

Według szacunków Komitetu branża Narty-Snowboard-Outdoor, obejmuje:
– Producentów i dystrybutorów sprzętu sportowego
– Sieci handlowe
– Ponad 1000 specjalistycznych sklepów narciarskich, snowboardowych i outdoorowych
– Ponad 1000 wypożyczalni nart
Zatrudnia w Polsce ponad 50 tysięcy osób oraz generuje obrót ponad 5 miliardów złotych rocznie w samych miesiącach zimowych. Tylko w miesiącu listopadzie 2020, firmy z branży zanotowały spadki obrotów rzędu 50-80% w stosunku listopada roku 2019.Gutentor Simple Text


Kontakt: Andrzej Mazurowski: 502 221 491